Update stavaza
Nieuws 09-11-2017

Update over de stand van zaken en de voortgang in het opzetten van Lichtontwerp Nederland

Siegrid Siderius en Arjen van der Cruijsen
namens het bestuur van Lichtontwerp Nederland

Update stavaza

In navolging van het succesvolle ‘Welkomstfeest’ bij de Hallen op 22 september 2017, hierbij een update over de stand van zaken en de voortgang in het opzetten van Lichtontwerp Nederland.

Het welkomstfeest bij de Hallen was gelijk het startschot voor het aanmelden bij LN. En met succes: tientallen aanwezigen schreven zich die avond al in. Tijdens deze avond gaven we een korte update over het opzetten van LN in een mogelijke samenwerking met NSVV.

Begin oktober hadden we als kernteam LN een bijeenkomst bij de NSVV en wij zijn verheugd om jullie nu te kunnen melden dat deze samenwerking nu definitief is. Deze samenwerking houdt, op hoofdlijnen, het volgende in:

- Lichtontwerp Nederland is het Kernteam Design (KT Design) van de NSVV, waarbij de NSVV een overwegend faciliterende rol op zich neemt. Administratief en communicatief ontvangt LN ondersteuning van de NSVV. LN is als dusdanig ‘powered by NSVV’.
- Gezamenlijk gaan we licht in al zijn facetten een maatschappelijk betekenis geven.
- LN heeft haar eigen bestuur, eigen financiële middelen en draagt een deel af aan de NSVV voor ondersteuning. Al deze punten werken we momenteel in detail verder uit.
- LN krijgt een zetel in het bestuur van NSVV en kan zo rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid.
- LN heeft door deel uit te maken van de NSVV invloed op de diverse normen (NEN) en op het Nederlands beleid (Den Haag).
- LN heeft toegang tot de kennis aanwezig bij de diverse andere kernteams bij de NSVV, bijv. marketing en onderwijs.
- LN en KT Design zijn hetzelfde. LN is marktgericht, naar buiten toe. Het KT Design kan beschouwd worden als het managementteam/directie van LN.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
- Voorzitter/penningmeester: Siegrid Siderius
- Vice-voorzitter en Marketing/Communicatie: Arjen van der Cruijsen
- Sales: Robert Jan Vos en Svend Panjer
- Events: Stephanie de Boer
- Conceptontwikkelaar events: James van Someren
- Schrijver/geweten ook namens Kernteam Indoor/Communicatie: Rienk Visser. Rienk zit ook in de Raad van Advies van de NSVV en kan ook als verbinder naar die RvA optreden.
- Secretariaat: Geertje Hazenberg. Zij runt het bureau van de NSVV, zij zorgt o.a. voor ondersteuning van bestuur, kernteams en werkgroepen en de organisatie congressen, workshops en excursies.

Het bestuur wordt ondersteunt door Expert teams die voor de diverse taken samengesteld worden uit een bestuurder en vrijwilligers.

Communicatie zal na deze mailing en in de toekomst vanuit Geertje Hazenberg namens Lichtontwerp Nederland gestuurd worden.
Het bestuur is nergens zonder hulp. In de afgelopen periode is LN mede ondersteund door: Yvonne Schiesser, Louise Cohen, Ruben Fernandes, Bas Gremmen, Guy Levy, Richard Out, Sylvia Pont, Ewelina Schraven, Michael Sebregts, Mathijs Sommeijer, Rudolf Teunissen en Carlijn Timmermans.

Het bestuur is momenteel bezig met het opstellen van de beleidsplannen voor LN. We delen deze in de komende periode met jullie en hopen dat we bij het uitvoeren weer op jullie hulp mogen rekenen. Hiervoor zullen te zijner tijd expert teams opgericht worden onder de verantwoordelijkheid van een van de bestuursleden.

Wat kunnen jullie nog meer van LN verwachten in de komende periode:

- Site van LV gaat online in december. Vanaf dat moment zullen de reeds ingeschreven leden toegang hebben tot de volledige site.
- Evenementen. In de komende periode neemt deel aan de volgende evenementen, oa in de vorm van presentaties/workshops:
--- OVL Ruimte & Licht congres op 16 november in Putten
--- Smart Light en Design / LED Expo op 7 en 8 februari 2018
--- Light Challenge 2018 (datum nog onbekend)

We horen het graag als er vragen of opmerkingen zijn, je een interessant evenement hebt om te delen, of wilt helpen bij LN als vrijwilliger in een van de toekomstige Expert teams.